Helsingin malli

Osallistavaa kulttuurityötä kaupunginosissa

Taide ei kuulu vain keskustaan, vaan luovan tekemisen ja taiteen kokemisen tulee olla mahdollista myös lähellä ihmisten arkea. Tämän ajatuksen pohjalta Helsingin kaupunki on lähtenyt kehittämään uudenlaista kulttuurityön mallia, joka on saanut nimekseen Helsingin malli. Se merkitsee osallistavaa kulttuurityötä Helsingin eri kaupunginosissa.
Helsingin kaupunki on myöntänyt rahoituksen 13 kulttuurihankkeelle, jotka keskittyvät Vuosaaren, Jakomäen, Kaarelan ja Maunulan alueille (2016–2018). Vuosaaressa hankkeensa toteuttavat KOM-teatteri, Suomen valokuvataiteen museo ja Klockriketeatern yhteistyössä alueen toimijoiden, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Helsingin mallissa:
• Taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.
• Kaupunginosien taide- ja kulttuuritoimintaa vahvistetaan luomalla alueen toimijoiden ja taidelaitosten kanssa uusia toimintamalleja.
• Asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.
Vuotalo toimii alueensa asukkaiden ja toimijoiden aktiivisena verkottajana sekä tarjoaa tilojaan ja osaamistaan osallistavaan kulttuurityöhön.


Hankkeet Vuosaaressa

KOM-teatterin Kannatus ry: Ääni - Viestejä Vuosaaresta

KOM-teatterin yhteisötaiteellinen kehityshanke toteutetaan yhdessä Vuosaaren asukkaiden, paikallisten yhteisöjen ja taiteilijoiden kanssa. Hanke pyrkii tukemaan ja kehittämään moniäänistä ja keskustelevaa paikalliskulttuuria Meri-Rastilan, Keski-Vuosaaren ja Kallahden alueilla. Lähtökohtana on monikulttuurisuus, sen rikkaudet ja haasteet. Mukaan toivotaan mahdollisimman laajasti eri taustaisia ihmisiä.

Suomen valokuvataiteen museon säätiö: Toisin sanoen – Vuosaari

Valokuvataiteen museon hankkeen tavoitteena on vahvistaa Vuosaaren eri asuinalueiden 13–23-vuotiaiden nuorten tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjaavaa yhteenkuuluvuutta sekä tarjota nuorille työkaluja itseilmaisuun. Hanke sisältää mm. valokuva- ja videotyöpajoja sekä julkisen tilan haltuunottoja näyttelyiden ja performatiivisten tapahtumien muodossa.

Klockriketeatern r.f.: Vuosaari-projekti

Klockriketeatern toteuttaa vuosina 2016–2017 monitaideprojektin 15–19-vuotiaiden vuosaarelaisten nuorten kanssa. Työskentely on työpajamuotoista ja pitkäjänteistä. Taiteellisessa työskentelyssä keskitytään nuorten tärkeiksi kokemiin teemoihin ja itse määrittelemiin kysymyksiin. Lähtökohtana on vuosaarelainen identiteetti.

Lisätiedot:

KOM-teatteri: yleisötyö@kom-teatteri.fi
Suomen valokuvataiteen museo: erja.salo@fmp.fi
Klokriketeatern: julia.h.k.hovi@gmail.com