Medialle

Hyvä toimittaja!

Sähköisen kuva- ja tekstipankkimme salasanat saat sähköpostitse tai soittamalla.

Materiaali on tiedotusvälineiden vapaassa käytössä Vuotalon tilaisuuksia koskevan toimituksellisen aineiston yhteydessä.

http://pressi.kulttuuri.hel.fi

Viestintäasiantuntija Marjo Haatainen
09 310 88403, 050 3516787
marjo.haatainen@hel.fi