Medialle

Hyvä toimittaja!

Helsingin kulttuurikeskuksella on sähköinen kuva- ja tekstipankki, johon tarvittavat salasanat saat tiedottajalta sähköpostitse tai soittamalla.

Materiaali on tiedotusvälineiden vapaassa käytössä kulttuurikeskuksen tilaisuuksia koskevan toimituksellisen aineiston yhteydessä.

Tiedotussihteeri Minna Roine
puh. (09) 310 88802, 040 1924579
minna.roine@hel.fi