Nordhuset

För nordsjöborna och invånarna i östra Helsingfors erbjuder Nordhuset på ett mångsidigt sätt kulturevenemang, varierande utställningar i galleriet samt konstfostringsverksamhet för barn, ungdomar, daghem och skolor.

Vårt program omfattar många filmer, matinéer samt olika konserter för både vuxna och barn. Nordhusets etablerade program omfattar Måndagsbio, Tisdagsmatinéer, Flygelmånader och klubbarna.

Nordhuset blev färdigt i början av 2001. Huset har designats av arkitektbyrån Heikkinen-Komonen Oy som med sin plan ’a la kyltyyri’ segrade i arkitekttävlingen som ordnades1996.
Följande personer har verkat som direktörer för Nordhuset:
Päivikki Voipaala 2001–2009
Jyrki Tirronen 2010–2017
​​​​​​​Tuuli Tokkola 2017–

Höjdpunkter

Höjdpunkterna i Nordhuset omfattar bland annat projektet Orastus, VuotaloFest och Näktergalsmånaden?

www.vuotalo.fi/sv/hojdpunkter

Populära evenemangsserier

Rytmen i Nordhusets verksamhet skapas av serierna som hittat sin publik på ett bra sätt: de stämningsfulla klubbkvällarna, till exempel klubbarna Maa ilmassa samt Maestron och jag och Flygelmånadskonserterna.link


Filmverksamhet

Cinema Vuotalo -förevisningarna omfattar nya filmer som förevisas med digital teknik på biografnivå. Måndagar visas Art House-filmer gratis. Småbarn och skolelever har egna serier. http://www.vuotalo.fi/sv/filmer

Helsingforsmodellen

Nordhuset deltar i projektet Helsingforsmodellen där man stöder aktiverande kulturarbete för invånarna i Nordsjö och närområdena och som har gjorts av konstexperter. 

vuotalo.fi/sv/helsingforsmodellenAktörer

Helsingfors kulturcentral svarar för Nordhusets programverksamhet. 
I samma byggnad verkar också:


Nordsjö bibliotek 

webbsidan


Bokkaféet Pokkari 

webbsidan


Helsingfors arbetarinstitut 

webbsidan


Bli stamkund och följ oss på de sociala medierna 

Som stamkund får du förmåner och hör till de första som får nyheter om Nordhuset. I våra nyhetsbrev berättar vi om våra aktualiteter och erbjudanden för stamkunder . 
Du kan bli stamkund i Nordhuset genom att fylla i blanketten som finns bakom länken nedan.
Du finner oss också på Facebook och Instagram. Kom ihåg att bli följare!

Nordhusets säsongsbroschyr kan hämtas från många olika platser i Helsingfors.


Vi är en del av Helsingfors stad

Helsingfors stads sektor för kultur och fritid har totalt åtta kulturcentrum: Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Månsasgården, Stoa, Savoyteatern och Nordhuset. Kulturcentrumen erbjuder helsingforsarna mångsidiga kulturtjänster som konserter, teaterföreställningar, utställningar, barnevenemang och konstundervisning. Sommartid ger även Esplanadscenen utomhuskonserter. Helsingforsborna och området för konst och kultur i Helsingfors samarbetar intensivt för evenemangen på kulturcentrumen.

Även motions-, ungdoms- och bibliotekstjänsterna, HAM Helsingfors konstmuseet, stadsmuseet samt stadsorkestern är tjänster under Helsingfors stads sektor för kultur och fritid.