För Media

Bästa redaktör!

Helsingfors kulturcentralen har en elektronisk bild- och textbank. Lösenordet får du av informatören per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör kulturcentralens evenemang.

Kommunikationspecialist Minna Roine
​​​​​​​09 310 88802, 040 1924579
minna.roine@hel.fi
​​​​​​​​​​​​​​