Helsingin malli

Taide ei kuulu vain keskustaan, vaan luovan tekemisen ja taiteen kokemisen tulee olla mahdollista myös lähellä ihmisten arkea. Helsingin malli on uudenlainen, alueellisen ja osallistavan kulttuurityön toimintamalli, joka tuo keskustassa toimivat kulttuurilaitokset lähiöihin – myös Vuosaaren alueelle. Taiteen ammattilaiset ohjaavat Vuosaaressa taideprojekteja, joissa alueen asukkaat ovat sekä taiteen tekijöitä että sen kokijoita ja vastaanottajia. 

​​​​​​​Helsingin mallin avulla tasapainotetaan ja monipuolistetaan kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistetaan kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta.


Hankekausi 2019-2021

Klockriketeatern, Kom-teatteri ja Suomen valokuvataiteen museo yhteistyössä Vuosaaren asukkaiden kanssa  

Valokuvataiteen museon, Klockriketeaternin ja KOM-teatterin yhteistyön tavoitteena on luoda alueen asukkaiden, taide- ja muiden toimijoiden välille tarinaverkosto. Verkoston ideana on kerätä, kohtauttaa ja jakaa Vuosaaren alueelta nousevia tarinoita sekä synnyttää uutta jakamisen kulttuuria taiteen keinoin. Pyrkimyksenä on tutkia sitä, mistä eri tarinat tulevat ja mihin ne ovat matkalla tähdäten vuonna 2021 valmistuvaan laajempaan teokseen. Toiminnassa käydään dialogia myös Vuosaaren alueella toimivan kaupunkisuunnittelun ja kiinteistötoimen kanssa, vaikka työ kiinnittyykin eri yhteisöjen ja asukkaiden parissa tapahtuvaan taidelähtöiseen toimintaan.


Lisätiedot:
KOM-teatteri: Rosa-Maria Perä, yleisotyo@kom-teatteri.fi
Klockriketeatern: Julia Hovi, julia.h.k.hovi@gmail.com
Suomen valokuvataiteen museo: Erja Salo, erja.salo@fmp.fi