Medialle

Sähköisen kuva- ja tekstipankkimme salasanat saat sähköpostitse tai soittamalla.

Materiaali on tiedotusvälineiden vapaassa käytössä Vuotalon tilaisuuksia koskevan toimituksellisen aineiston yhteydessä.

http://pressi.kulttuuri.hel.fi

Viestintäasiantuntija Minna Roine
09 310 88802, 040 1924579
minna.roine@hel.fi